Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Aldeas Intelixentes, Solucións de futuro para aldeas sostibles, é un proxecto de compra pública de innovación (CPI) promovido pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Agader, axencia pública autonómica de Galicia.

O proxecto conta cun orzamento superior aos 5 millóns de euros de fondos propios, ao que se espera poder sumar outras fontes de financiamento vinculadas a Next Generation UE ou ao programa FID do Ministerio de Ciencia e Innovación para alcanzar un orzamento global próximo aos 15 millóns de euros.

Presentación de propostas en base ás cinco fichas de avance ata o 18/04/2022

Cronograma

2021

Lanzamento da Consulta Preliminar ao Mercado (24/11/2021)

Resolución de dúbidas

Fin presentación de ideas (22/12/2021)

2022 (marzo - abril)

Publicación fichas de avance

Recepción e avaliación de propostas en base ás fichas de avance

2022

Publicación informe de conclusións e Mapa de demanda temperá

Xornada de clausura

Actualidade